Author Avatar

brightcopperhead26

0

Share post:

Mendapatkan pembiayaan melalui pinjaman perniagaan di Malaysia adalah pilihan yang popular untuk mana-mana pemilik perniagaan kerana ia boleh memberi mereka modal yang diperlukan untuk mengembangkan perniagaan mereka. Walau bagaimanapun, sebelum memohon untuk pembiayaan, adalah penting untuk mengetahui jumlah yang anda layak untuk meminjam.

Setiap institusi kewangan mempunyai kriteria pinjamannya sendiri, dan jumlah yang anda dibenarkan untuk meminjam akan bergantung kepada skor kredit anda, saiz perniagaan anda, sejarah kewangan anda dan faktor lain. Jadi, adalah penting untuk berbincang dengan institusi kewangan untuk mendapatkan idea tentang jumlah pembiayaan yang anda boleh pinjam.

Apakah Faedah Memohon Pembiayaan Melalui Pinjaman?

Apakah Faedah Memohon Pembiayaan Melalui Pinjaman?

Apabila memulakan perniagaan, terdapat banyak kos yang perlu dipertimbangkan. Salah satu cara untuk membiayai kos ini adalah dengan mendapatkan pembiayaan tambahan. Pembiayaan untuk perniagaan adalah penyelesaian pembiayaan yang boleh menyediakan pemilik perniagaan dengan modal yang mereka perlukan untuk menjalankan perniagaan mereka. Pembiayaan juga boleh mempromosikan pengembangan perniagaan dengan lebih banyak wang untuk dibelanjakan untuk pemasaran, inventori dan perbelanjaan lain.

Berapa Jumlah Pembiayaan Yang Anda Boleh Mohon?

Berapa Jumlah Pembiayaan Yang Anda Boleh Mohon?

Jumlah pembiayaan yang anda boleh mohon untuk pinjam bergantung pada saiz syarikat anda, perolehan tahunan dan pelbagai faktor lain.

Jika kita melihat skim pembiayaan dari Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan (SJPP), perniagaan kecil boleh memohon jumlah pembiayaan dari RM50,000 hingga maksimum RM10 juta.

Jenis Skim Pembiayaan Yang PKS Boleh Mohon

Pinjaman Tidak Bercagar

Terdapat pelbagai jenis pinjaman yang berbeza yang terdapat di Malaysia. Jenis pembiayaan yang paling biasa ialah pinjaman perniagaan tidak bercagar, yang tidak memerlukan sebarang bentuk jaminan atau cagaran. Pinjaman jenis ini hanya disokong oleh kepercayaan kredit peminjam dan bukannya cagaran. Ini menjadikannya amat sukar untuk diluluskan untuk jenis pinjaman ini melainkan anda mempunyai sejarah kredit yang kukuh.

Pinjaman Bercagar

Satu lagi jenis pembiayaan perniagaan yang biasa ialah pinjaman perniagaan bercagar. Pinjaman jenis ini memerlukan peminjam untuk melepaskan cagaran sebagai satu bentuk jaminan, seperti hartanah atau peralatan. Satu kelebihan pinjaman bercagar ialah ia biasanya mempunyai kadar faedah yang lebih rendah daripada pinjaman tidak bercagar.

Pinjaman Kerajaan

Terdapat juga beberapa pembiayaan yang disokong kerajaan tersedia di Malaysia. Pembiayaan ini ditawarkan melalui agensi seperti SJPP. Kelebihan pembiayaan ini ialah ia menawarkan kadar faedah yang lebih rendah dan tempoh pembiayaan yang lebih lama daripada pinjaman biasa.

Apakah Syarat Kelayakan Skim Pembiayaan?

Keperluan kelayakan untuk pembiayaan perniagaan berbeza-beza mengikut skim pembiayaan yang berbeza. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa keperluan yang kekal pada setiap pakej. Sebagai contoh, perniagaan anda perlu beroperasi sekurang-kurangnya setahun untuk melayakkan anda mendapat pembiayaan melalui pinjaman perniagaan.

Jika anda ingin perniagaan anda beroperasi di Malaysia, maka ia harus dimiliki majoriti oleh warganegara. Untuk mempromosikan pembangunan perniagaan Malaysia, anda memerlukan sekurang-kurangnya 51% daripada syarikat anda untuk dimiliki oleh rakyat Malaysia.

Bagi PKS yang memohon pembiayaan melalui pinjaman perniagaan, anda perlu dianggap secara rasmi sebagai PKS berdasarkan kriteria berikut. Menurut SME Corp, PKS Mikro dalam mana-mana industri tidak boleh mempunyai lebih daripada RM300,000 dalam perolehan jualan dan tidak boleh melebihi lima pekerja sepenuh masa.

Dalam industri pembuatan, PKS kecil tidak boleh mempunyai perolehan jualan melebihi RM15 juta, dan PKS sederhana tidak boleh melebihi RM50 juta. PKS kecil juga tidak boleh mempunyai lebih daripada 75 pekerja sepenuh masa, manakala PKS sederhana mempunyai had 200.

Dalam industri lain, PKS kecil tidak boleh mempunyai perolehan jualan melebihi RM3 juta dan kurang daripada 30 pekerja sepenuh masa. PKS sederhana tidak boleh melebihi RM20 juta dan tidak boleh mempunyai lebih daripada 75 pekerja sepenuh masa.

Apakah Faktor yang Dilihat oleh Pemberi Pembiayaan?

Institusi kewangan sentiasa berminat untuk memberi pembiayaan kerana ia merupakan sumber pendapatan yang kukuh bagi mereka. Walau bagaimanapun, mereka perlu berhati-hati dan memastikan mereka hanya memberikan pembiayaan kepada perniagaan yang boleh dipercayai yang akan dapat membayarnya. Jadi, semasa memohon pembiayaan, terdapat beberapa perkara yang akan diambil kira oleh pemberi pembiayaan.

Faktor yang paling penting ialah sejarah kredit perniagaan. Pemberi pembiayaan akan ingin mengetahui sejauh mana kebolehpercayaan entiti perniagaan dari segi membuat pembayaran tepat pada masanya. Mereka juga akan melihat penyata kewangan perniagaan untuk memastikan ia menguntungkan dan mempunyai aliran tunai yang mencukupi untuk membuat pembayaran balik pinjaman.

Kedua ialah cagaran yang boleh ditawarkan oleh perniagaan. Pemberi pembiayaan akan mahu memastikan bahawa mereka boleh mendapatkan kembali wang mereka jika perniagaan tidak mampu membayar balik.

Anda harus membawa semua dokumen yang diperlukan, seperti penyata kewangan, rancangan perniagaan, dan dokumen lain yang berkaitan, bersama anda semasa permohonan. Institusi kewangan akan mahu melihat sejauh mana untung entiti perniagaan dan sejauh mana hasil stabilnya. Lihat senarai dokumen ini yang biasanya diperlukan oleh institusi kewangan supaya anda boleh bersedia sepenuhnya.

Faktor Yang Perlu Dipertimbangkan Sebelum Memohon Pembiayaan Untuk Perniagaan

Apabila mempertimbangkan pembiayaan perniagaan, adalah penting untuk menimbang semua kebaikan dan keburukan. Pastikan anda mengetahui kadar faedah dan yuran yang akan dikaitkan dengan pembiayaan tersebut. Pastikan anda juga mempunyai rancangan yang jelas tentang cara anda akan menggunakan pembiayaan dan pastikan anda dapat membayarnya tepat sebelum tempoh pembiayaan habis.

Mengambil pembiayaan melalui pinjaman perniagaan di Malaysia boleh menjadi cara yang menakjubkan untuk memulakan perniagaan anda dan berjalan, tetapi penting untuk memastikan anda bersedia sepenuhnya sebelum bergerak ke hadapan. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *